T-Park

Centrum T-Park Brno

Centrum T-Park Brno je podnikatelský inkubátor zaměřený na oblast energetiky, zejména pak na:

  • Ekologizaci energetických zdrojů a průmyslových provozů
  • Zvyšování účinnosti energetických zdrojů a energetických soustav
  • Úspory energií v budovách
  • Smart building
  • Smart grids
  • Ukládání energie
  • Obnovitelné zdroje
  • Průmysl 4.0 s vazbou na energetiku
  • Bezpečnost energetických soustav

Centrum nabízí 100% zázemí a služby pro inovační firmy (zlevněné nájemné, poradenství, networking, výzkumnou kapacitu, atd.). CTPB bude provozovat prostory v 1PP, 1NP, 2NP a 6NP. Prostory v 3NP, 4NP a 5NP jsou vyhrazeny hlavnímu partneru projektu, firmě TENZA, a.s.

Partneři

TENZA a.s. je jedním ze základních partnerů Centra T-Park Brno. Poskytuje odborné zázemí, možnosti pilotních projektů a může se stát i prvním odběratelem vyvíjených technologií, výrobků a postupů. Dalšími důležitými partnery projektu jsou vybrané technické vysoké školy a výzkumné ústavy a špičkové firmy v oblasti energetiky (VUT v Brně, VŠB - TU Ostrava, CZECH GLOBE, Ústav výzkumu globální změny AV ČR, Teplárny Brno, Tenza Slovakia, VTP UNIS, atd.).

Vybavení

Zasídlené společnosti budou mít k dispozici kanceláře s pracovními stoly a kancelářskými židlemi, přístup do laboratoře výpočetní techniky, která je vybavena výkonnými počítači se speciálními výpočtovými a grafickými SW, kopírkou a velkoformátovým plotrem. K dispozici bude recepce, zasedací místnosti, kuchyňky na patře, toalety. Budova bude nabízet možnost archivace dokumentů ve sdíleném archivu. Zasídlené společnosti budou mít možnost prezentovat svoji práci a projekty na demonstračních plochách u recepce v přízemí budovy. 

Výběr firem

Cílem inovační infrastruktury CTPB je co největší otevřenost. Za účelem dodržení určitého standardu však budou při výběru inovačních firem uplatněna jednoduchá pravidla. Zaměření firem na technologie v oblasti energetiky není striktně omezeno pouze na výše uvedené základní obory činnosti, avšak musí se jednat o technologickou firmu, jejíž zaměření je v souladu s etickými principy. Při výběru firem bude kladen důraz na to, aby vybrané firmy synergicky vytvářely mix zkušených týmů a začínajících firem např. studentských.